Hem

ROMELE KONSTFÖRENING 

Romele Konstförening är en allmän konstförening med ca 100 medlemmar. Våra medlemmar kommer huvudsakligen från Lund, Dalby och andra områden öster om Lund.

EKONOMI

Romele Konstförening finansierar all sin verksamhet med medlemsavgifter. Alla aktiviteter utom årsmötet kalkyleras att ge­nom­föras till självkostnadspris. Med undan­tag för porto och trycksaker går således med­lemsavgiften till konstinköp.