Avgift

Medlemsavgiften

Enligt årsmötebeslut 2014 är medlemsavgiften i föreningen 225 kronor.

På det inbetalningskort som skickas ut tillsammans med vårprogrammet sitter en etikett med din adress. Du kan naturligtvis betala på andra sätt också, men plusgirot måste vara 546290-8. Glöm inte att ange ditt namn.

Nya medlemmar

Du kan vinna konst genom att värva nya medlemmar. Anmäl dem genom att skicka deras namn, adress och vem du som värvar är till: Romele Konstförening, Box 42, 246 23 Dalby eller ethansson@bredband.net

Du som värvar ny medlem deltar automatiskt i utlottningen av en s.k. värvarvinst.