GDPR

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddslagen, GDPR General Data Protection Regulation, gälla inom EU. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). GDPR gäller även vår förening då styrelsen hanterar personuppgifter och på så vis är personuppgiftsansvariga.

Det är viktigt för oss i styrelsen att ni känner er trygga med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi behandlar den data som vi sparar hos oss.

Vi behandlar personuppgifter (namn, post- och mejladress, startår i föreningen, dock ej personnummer) för följande ändamål:

  • För att ha ett medlemsregister.
  • För att kunna skicka information, kallelser m.m till medlemmar.
  • Röstningslängd på medlemsmöten kontrolleras gentemot aktuellt medlemsregister.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella, nödvändiga eller när du har begärt utträde.

Vad har du för rättigheter?

  • Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig.
  • Du har rätt att få dina uppgifter raderade så länge föreningen inte behöver uppgifterna för att kunna fullfölja sitt uppdrag.

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Kassören är personuppgiftsansvarig i föreningen.